Skip directly to content

【你睇波 我High Tea 】抽獎活動

存「你睇波 ‧ 我High Tea抽獎活動」

 

得奬名單:

Now 2018 足球盛事手機版通行證一張
(值港幣980)

淺水灣露台餐廳The Verandah (The Repulse Bay)
英式下午茶(2人份) 禮券一套
(港幣678)

Arnold Koon

Catherine Chan

Cary Cheng

ch au

cheung hang

ching ting ho

Chi Fai Laurence LIN

Christy Chang

Cyrus Chow

Christy Kwan

Eddy sit

Cindy You

Edmond Fong

Cora Or

Edwin Chiu

Eugena Tong

Freddie Keung

eugenia lai

Hei Chan

Goldie Lee

Hok Hin Li

Heidi Li

Jenny Li

hoi ching lai

Joe Lam

joey chan

Joe Tsang

Josephine Siu

julielai213

Lai Ming Wu

Ken Li

Lai Yee Joey Choi

Kermit Lau

Liza Allen

lawrence fung

Mandy yip

Leo Choi

Mei Yee Lin

Manchy NG

Michelle Leung

Mandy Yuen

Sam Yeung

Matt Hui

Sau Lin Fan

Neo Cheung

Shanna Lee

OI SIN LO

Sindy Shih

Sum Yu Kwan

Thomas Wong

Vicki Tsim

WANICHAYA TSANG

wai fat wong

Winnie Leung

Wing Nam Tsim

Yin Kuen Wu

YAN ZHUANG

yvonne lee

俊傑 陳

 

領獎安排:

 • 得獎結果將於2018年5月30日刊登於星島日報、英文虎報、善存網站(http://www.centrum.com.hk)及Centrum HK Facebook (https://www.facebook.com/CentrumHK/ )。得獎者將獲個別通知領奬詳情及獲發確認訊息
 • 獎品將會以快遞形式寄出,美國輝瑞科研製藥對所有因快遞而寄失、無人簽收、損毀的禮品、領取或使用禮品所造成之後果概不負責,主辦單位將不會再作另行通知。

 

條款及細則

 • 推廣活動日期:2018年5月8日至5月21日。
 • 活動截止日期:2018年5月21日下午23時59分(以主辦單位之系統時間為準)。
 • 公佈得奬名單日期:2018年5月30日。
 • 獎品換領日期:2018年5月31日至6月11日。
 • 參加者只需購買「善存」男士配方(Centrum Men)或「善存」女士配方(Centrum Women)滿港幣160元或以上(單一交易計算)即自動進入大抽獎。
 • 每名參加者只可參加上述活動一次,每單交易可獲一個抽獎機會,每人最多只獲一次中獎機會
 • 參加者須為18歲或以上的香港永久性居民,並持有效香港永久性居民身份證。
 • 此推廣只適用於香港電視HKTVmall。
 • 所購買之產品必須為「善存」男士配方(Centrum Men)「善存」女士配方(Centrum Women),且須於單一交易上,顯示就上述產品購物滿港幣160元或以上,方可參加是次活動
 • 善存將於活動期間,送出Now 2018 足球盛事手機版通行證一張(價值港幣980元),名額共 30 個;及淺水灣露台餐廳The Verandah (The Repulse Bay)英式下午茶(2人份) 禮券一套(價值港幣678元),名額共 30 個。
 • 得獎禮物安排將會根據參加者所買的「善存」配方作準則,例如購買「善存」男士配方(Centrum Men) 的得獎者將會獲得Now 2018 足球盛事手機版通行證一張;而購買「善存」女士配方(Centrum Women) 的得獎者將會獲得淺水灣露台餐廳The Verandah (The Repulse Bay)英式下午茶(2人份) 禮券一套。 若購買「善存」男士配方(Centrum Men) 及「善存」女士配方(Centrum Women) 的得獎者將會隨機獲得Now 2018 足球盛事手機版通行證一張或淺水灣露台餐廳The Verandah (The Repulse Bay)英式下午茶(2人份) 禮券一套。
 • 所有禮品均不得兌換現金或其他禮品。
 • Now 2018 足球盛事手機版通行證只可在香港及作私人用途,並受有關條款及條件約束。
 • 圖片只供參考,一切以實物為準。
 • 顧客簽收禮品時,必須即時檢查,簽收後如禮品有破爛、損壞,將不設補發。
 • 美國輝瑞科研製藥及是次推廣活動的廣告代理之員工及其家屬均不得參加,以示公允。
 • 美國輝瑞科研製藥對所有因領取或使用禮品所造成之後果概不負責。
 • 若得獎者登記資料與最終提交的證明文件資料不符、違反此推廣活動之條款及細則,美國輝瑞科研製藥有權取消其參加及得獎資格。
 • 參加者所提供的個人資料僅供是次推廣活動聯絡得獎者之用,所有個人資料將會在是次推廣活動後銷毀。美國輝瑞科研製藥將按照《個人資料(私隱) 條例》處理所收集的個人資料。
 • 美國輝瑞科研製藥產品查詢:(852)2573 5661。
 • 如有任何爭議,美國輝瑞科研製藥保留最終決定及解釋權。
 • 推廣生意的競賽牌照號碼50495-8